1.500 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava.
Verilen siparişler en geç 24 saat içerisinde kargoya verilecektir.

Yeni üyeliklere özel 25 TL indirim kuponu fırsatı!                                 *İndirim kuponu üyelik tamamlandıktan sonra SMS olarak tarafınıza iletilecektir.

İlgili Kişi Başvuru Formu

MİNAZ DANIŞMANLIK TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ BİLGİ ALMA / İŞLEM TALEBİ

BAŞVURU FORMU

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 6698 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere; Yanıt işlemi için ayrıca gerekli olan masrafların bulunması halinde bu masraflar tarafınızdan talep edilecektir.

 

 

A - Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

 

 

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-Posta:

 

Adres:

 

 

 

 

 

 

B – Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri,Üye, İş Ortağı, Çalışan adayı, Eski çalışan, Üçüncü taraf firma çalışanı, gibi)

 

 Müşteri/Üye

 İş Ortağı

 Ziyaretçi

 Diğer: ………………………………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: …………………………………………………………………………………….

Konu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 Eski Çalışanım

Çalıştığım yıllar: ………………………………………………………

 

Diğer: …………………………………………………………………

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ……………………………………………………………..

 

 Üçüncü taraf firma çalışanıyım

Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

………………………………………………………………………..

 

C – Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: (Size ayrılan alan sınırlayıcı bir alan değildir, arzu edilmesi halinde iş bu evraka ek olarak aynı usul ve çerçevede talebinize ilişkin açıklamalarınızı sunabilirsiniz.)

 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

D – Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta ile verilen yanıtlar tarafınıza daha hızlı ulaşacaktır.)

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname gerekmektedir.)

 

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı        :

Başvuru Tarihi :

İmza                   :